שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

שכר טרחה לעובד

undefined

הרב יהודה אודסר

ח אייר תשפ"א
שאלה
שלום רב וחודש מבורך. איך לפעול עם בן אדם שמסרב לקבל את השכ"ט המגיע לו עבור עבודה שביצע מסיבת שאנחנו מכירים? אשמח למקור לדברים. תודה.
תשובה
כל אדם שחייבים לו חוב יכול למחול עליו. לאחר שהאדם מחל הרי החוב כלא היה. (שולחן ערוך חושן משפט סימן יב סעיף ח) לכן צריך לקבל בהבנה והסכמה אדם שלא רוצה לקבל ממון שחייבים לו ואין צורך לנסות לשכנע אותו או להתייחס אליו ביחס שאינו חיובי. ננסה להסביר: חכמים פסקו ש"מחילה אינה צריכה קניין" אין צורך באקט מעשי/דיני בשביל לקבע את המציאות של המחילה אלא אף באמירה בפיו המחילה חלה וברת תוקף. יש פעמים שאף מחילה שנעשית במחשבה כבר תופסת ומועילה (חילוקי דינים בזה נתבררו בקצות החושן ובנתיבות על הסעיף הנ"ל) את רעיון המחילה ניתן להבין על פי פירושו של בעל קצות החושן שם והוא: כל חוב מכיל בתוכו שתי זיקות (שיעבודים) זיקת חיוב גוף, אדם חייב למישהו בגלל שלווה/הזיק/קיבלה הנאה בעלת שווי כספי וכדו' על גבי זיקה זו מגיעה זיקה ממונית, שמגלמת בתוכה את השווי הממוני של החיוב ש"רוכב" על גבי זיקת ה"גוף" כאשר האדם מוחל לחברו הרי שהוא מסיר את זיקת הגוף (בין האדם לחבירו) וממילא "נשמטת הקרקע" תחת רגלי זיקת הממון ואין לו על מה לחול. לכן המוחל אינו יכול לחזור בו, וגם אין צורך בקניין, מכיוון שקניין מהווה פעולה ממונית שמתעסקת במישור הממון על מנת לפתור ולפרק את זיקת הגוף. אך מחילה עובדת הפוך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il