שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

החזרת ספק גניבה

undefined

כולל דיינות בית אל

י"א אלול תשפ"א
שאלה
הרב אם כשהייתי צעיר גנבתי, לא משנה הסכום גם אם קטן גם אם גדול וכרגע אני מעוניין להחזיר. הלכתי למקום להחזיר ואני לא זוכר מאיזה חנות גנבתי, יש שתי חנויות אחת ליד השנייה ששניהן מוכרות אותם הדברים. וזה היה לפני כמה שנים לכן אני לא זוכר מאיזו. לכן הלכתי להחזיר לשני החנויות את הסכום בחנות אחת בעל החנות לא היה מוכן לקחת את הכסף לכן שמנו בצדקה אחרי ששאלתי אותו אם בוודאות הוא מוחל לי על אותו דבר שגנבתי. ובחנות השניה החזרתי אבל נודע לי שהבעלים התחלפו. לכן נותרה השאלה האם החוב שלי הוחזר או בגלל החשש שמן החנות השניה גנבתי, פספסתי ולא החזרתי את הגניבה. אשמח לתשובה
תשובה
שלום וברכה, כיון שהמוכרים לא היו יכולים לדעת שגנבת בלי שאמרת להם, וגם עכשיו הם לא תובעים ממך את הגניבה, צריך לתת את סכום הגניבה לשניהם והם יחלקו אותו ביניהם. וכל זה מהדין, אבל כדי לצאת ידי שמיים צריך לשלם לכל אחד מהם את סכום הגניבה. וכיון ששילמת בטעות לבעלים אחרים, צריך לחזור ולשלם לבעלים שגנבת מהם כדי לצאת ידי שמים. (וכמובן שתוכל לבקש בחזרה את כספך ששילמת בטעות). וכל זה רק אם היית מעל גיל מצוות בשעת הגניבה אבל אם היית קטן אז הדין הוא: שאם הגניבה עדיין אצלך צריך להחזיר אותה כמו שהיא והם יחלקו ביניהם, ואם הגניבה כבר לא אצלך אתה פטור מלשלם ואפילו לצאת ידי שמיים לא צריך, וטוב לתת איזה סכום ממדת חסידות לכפרה. מקורות: במשנה בבא מציעא לז. "אמר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם או אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה ואיני יודע איזה הוא נותן לזה מנה ולזה מנה שהודה מפי עצמו". ובגמרא שם: "... מודה רבי טרפון באומר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם שנותן לזה מנה ולזה מנה התם דקא תבעי ליה הכא בבא לצאת ידי שמים...". מהמשנה מבואר שאם גנב לשנים ובא להחזיר ולא יודע למי מהם גנב צריך לשלם לכל אחד מהם, והגמרא שם מבארת שהמשנה מדברת כשאין תביעה של הבעלים על הגנב שהרי הגנב הודה מעצמו, ולא חייב לשלם לכל אחד מהם מהדין אלא רק לתת להם את סכום הגניבה והם יחלקו אותו ביניהם, ובכל זאת כיון שרוצה לצאת ידי שמים משלם לכל אחד מהם את הגניבה. וכן פסק השו"ע: "אמר לשנים גזלתי את אחד מכם ואיני יודע איזהו, אינו נותן אלא מנה, והם חולקים ביניהם, מאחר שהם לא היו יודעים שנגזלו, אלא על פיו; ועם כל זה אם בא לצאת ידי שמים, חייב לשלם כל הגזילה לכל אחד ואחד”. ולעניין קטן שגנב שלא צריך לשלם כשהגדיל אם החפץ הגנוב אינו בידו, מבואר בשו"ע סימן שמט, ג ועיין בשו"ת יביע אומר חלק ח חושן משפט סימן ו. בברכה, הרב אבירן חנופה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il