שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הנאה ממעשה שבת

כלי שבישלו בו בשבת

undefined

הרב אלישיב קפקה

כ"ב כסלו תשפ"ב
שאלה
האם סיר או מחבת שחס ושלום בישלו בהם בשבת צריכים הגעלה?
תשובה
בס"ד שלום רב, השולחן ערוך (אורח חיים סימן שיח סעיף א) פסק שמעשה שבת אסור בהנאה. והביא המשנה ברורה שם בסעיף קטן ד, את דברי המג"א בשם הרשב"א שגם הקדירה שבשלו בה נאסרה וצריכה הגעלה. אמנם יש שני סייגים לקולא: א. דווקא למבשל עצמו הקדירה אסורה. ב. דווקא אם בישל לאדם בריא ולא לאדם חולה שהיה צורך של פיקוח נפש לבשל עבורו. ולכן לכת' יש להגעיל כלים שבושל בהם, חלילה, בשבת. אמנם, אציין שיש מן הפוסקים שמקלים בדבר, ובשעת הצורך אפשר לסמוך על זה. ילקוט יוסף בסימן שיח, ג"כ כ' שלכתח' יש להגעיל, אך מעיקר הדין מותר לו להשתמש בקדירה כבר במוצאי שבת (מביא החולקים על דיוקו של המג"א ברשב"א). שמירת שבת כהלכתה (פרק א, הערה קסא) - מתיר לאחר שעברו 24 שעות מהבישול, גם למבשל עצמו. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il