שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • דרכי לימוד

כללי הפסיקה של המשנה ברורה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ד אייר תשפ"ב
שאלה
לכבוד הג"ר יעקב אריאל שליט"א רציתי לשאול את כת"ר שליט"א שאלה שנשאלה לנו בבית המדרש בעניין כללי הפסיקה של המשנ"ב. ישנם פעמים רבות שהמשנה ברורה מביא מחלוקת אך לא מכריע בה למעשה. לדוגמא בסימן נ"ה ס"ק ז כותב: "וכן אם התחיל לומר אשרי שקודם מנחה בעשרה ויצאו מקצתן מסתפק הפמ"ג דאולי יוכל לומר הקדיש שאחר זה כי הקדיש שייך לישתבח ואשרי. ועי בשע"ת בשם א"ר. אמנם בספר מאמר מרדכי ובדרך החיים ובח"א כולם פסקו דלא יוכל לומר הקדיש בזה" ורוצים אנו לשאול את כת"ר, היאך יודעים כיצד נפסקה ההלכה? האם ישנם כללים מסוימים במשנ"ב שעל פיהם רואים העדפה לאחת מהדעות? הרי וודאי הייתה למשנ"ב העדפה מסויימת לאחת מהדעות? אך אם אין כללים מסוימים במשנ"ב - איך אפשר לדעת מה לעשות להלכה? נודה לכת"ר שליט"א שיפתור ספיקותינו בלימוד ההלכה.
תשובה
כשאין הכרעה ספקא דאורייתא לחומרא וספקא דרבנן לקולא אך מי שרוצה יכול להחמיר יש גם מקום לשקול שיקולים ציבוריים וחינוכיים ולפסוק על פיהם
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il