שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיבוד הורים פוגעים ומתעללים

לכבד אב מכה?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ח מרחשון תשס"ו
שאלה
האם בן להורים מכים חייב בכיבודם?
תשובה
אם האב מכה את בנו שלא לצורך חינוך, בזה נחלקו הפוסקים. הרמב"ם סובר שגם אב שלא מתנהג כראוי לפי התורה צריך לכבד אותו. אבל בעל הטורים כתב, שאין הבן צריך לכבד את אביו אם הוא עובר על דברי תורה. למעשה, הספרדים הולכים בשיטת הרמב"ם, והאשכנזים פוסקים כדעת בעל הטורים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il