שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות ציבוריות

הסנהדרין

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ט מרחשון תשס"ו
שאלה
האם כשתוקם הסנהדרין יחזירו דיני עבד או אמה עבריה (מכירת ילדה כשפחה?), הרי עבדות אסורה בישראל? האם תותר ביגמיה שגם כן אסורה בישראל? האם בן סורר יוצא להורג בסקילה? האם תישרף עיר הנידחת?
תשובה
כל הדוגמאות אותן הבאת הן תופעות הנגרמות כתוצאה מירידת הרמה הרוחנית בעם. גם מכירת אמה עבריה, אף-על-פי שהיא מותרת, אומרים חז"ל שזהו עונש למי שהקב"ה החליט להענישו מכל מיני סיבות. התורה היא נגד עבדות, וכל עבדות המופיעה זו תוצאה של חטאים. אותו הדבר לגבי ביגמיה, שאף-על-פי שהיא מותרת מן התורה, היא לא מומלצת כלל. אנו מקוים שכאשר תקום הסנהדרין לא יהיה צורך במימוש חוקי התורה האלה, שכן עם-ישראל יהיה במצב רוחני גבוה יותר. אין ספק שאנחנו צריכים לשאוף למצב בו תחזור הסנהדרין, ושעם-ישראל יהיה ראוי ומוכן לכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il