שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מכיתה א' עד י"ב

קשקוש על שולחן - השחתת רכוש?

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ג שבט תשס"ו
שאלה
אני תלמידה באולפנא בחטיבת ביניים. המורה שלנו אמרה לנו שלקשקש ולצייר על שולחן של בית ספר זה גזל. אבל אני התווכחתי איתה שזה לא גזל כי אני גם מוחקת וגם אם לא אז זה לא הורס את השולחן. שאלתי האם זה באמת גזל ואם כן איפה זה כתוב?
תשובה
שלום רב, אין שום היתר לקשקש על רכוש שאינו שייך לך מכמה טעמים: א. כתב השולחן ערוך בחושן המשפט סי' שעח - "אסור להזיק ממון חברו ואם הזיקו ... חייב לשלם", וכתב בספר מאירת עינים שם - "התחיל באיסור ומסיים בחיוב תשלומים ללמדינו שאף אם ירצה להזיק ולשלם מכל מקום יש איסור בדבר". ובמקרה הנ"ל אם את לא מוחקת הרי יש גרימת נזק לבית ספר שצריך לשלם ולטרוח עבור הניקוי, וייתכן גם הפחתת ערך השולחן. גם אם את מוחקת הרי יש נזק מצטבר וייתכן שלא תמחקי כראוי. ב.הרכוש הוא של בית הספר וכל שגורם המוסמך לכך לא נתן רשות מפורשת לשימוש מסויים, אין רשות להשתמש בשולחנות אלא בשימוש הרגיל ומקובל, ואסור להשתמש בחפץ בניגוד לדעת הבעלים. [כל שההקפדה אינה בגדר 'מידת סדום', אבל במקרה הנ"ל אין ההקפדה בגדר זה, משום שמקובל אצל בנ"א להקפיד על כך ולהימנע מללכלך ולקשקש על הרהיטים וכיוצ"ב]. ג. מבחינה חינוכית המורה צודקת שסדר וניקיון חשוב להרבה דברים שאין כאן המקום לפרטם, ויש חובה לשמוע בקולה, ו'מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך', וכמו שאדם לא מקשקש בביתו על שולחנו כך אין לו לקשקש על שולחן אחרים. וכן אמרו חכמים 'יהי ממון חברך חביב עליך כשלך'. בכבוד רב, הרב אברהם זרביב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il