שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חלה ונושאים נוספים

סגולות בהפרשת חלה

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"א אדר תשס"ו
שאלה
אנחנו קבוצת נשים 43 (כמנין" חלה") שמפרישות חלה מדי יום שישי ובעת הפרשת החלה אנחנו מתפללות לרפואת חולים, למציאת זיווג, להריון תקין וכו’, ובעת הפרשת החלה אנחנו מזכירות את שם האדם שזקוק לישועה. לאחרונה נשאלנו מה המקור לסגולה של התפילה בזמן הפרשת חלה וכן מה המקור שדוקא 43 נשים מפרישות כסגולה לאותו נזקק. שאלתי היא א. האם יש מקור לסגולה והאם יש מקור למס’ הנשים. אם אומנם יש מקור לשאלותי אודה לכב’ הרב אם יציין את המקור או המקורות?
תשובה
לא ידוע לי על מקור הסגולה של תפילה בעת הפרשת חלה, אולם ידוע שתפילתם של נשים חשובה מאוד בעיניו של הבורא וראיה לכך מתפילתה של רחל אמנו שנענתה בהבטחה לגאולת ישראל מפי הקב"ה, וכן בתפילת חנה שממנה לומדת הגמרא הלכות תפילה. ואולי כיוון שנזכר בגמרא שישנם שלוש מצוות שבהן נשים עדיפות מהאנשים ובהן הפרשת חלה והדלקת נרות, ישנה סגולה לתפילת נשים בעת קיום מצוות אלו. מה עוד שאמרו חז"ל כי כל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד. עוד ידוע כי כאשר מצוה נעשית ע"י רבים סגולתה ומעלתה חשובים בהרבה מאותה מצווה הנעשית ע"י יחיד. כך כתב רש"י בפירושו בפרשת בחוקותי שאינו דומה מועטין העושים את התורה למרובים העושים את התורה. ועל מצוה זו, מצות חלה, כתבו הפוסקים שיש רמז בגמטריא 43, כי כתבו לשער את העיסה החייבת בחלה בנפח של 43 ביצים. אולי בזה יש קצת רמז ל-43 נשים המקיימות מצוה זו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il