שאל את הרב

  • הלכה
  • בבוקר

כח גברא גם בימינו?

undefined

הרב שלום אילוז

כ"ז תמוז תשס"ז
שאלה
אני מבין שבזמני קדם היה צורך בכח גברא לנטילת ידיים, כיוון שלא היו קיימים ברזים, וכך היה עצם העניין - אי אפשר היה אחרת. אבל היום העולם השתנה יש דרכים אחרות לרחוץ את הידיים. א. אולי אפשר יהיה לוותר על הנטלה, אלא רק ליטול מברז? ב. גם אם אי אפשר בנט"י של שחרית (מפני הטומאה), מה יהיה הדין בנט"י לפני הסעודה?
תשובה
הינך טועה בהבנת הצורך של נטילת ידים ע"י כוח גברא, שהצורך בנטילת ידים ע"י כוח גברא אינו מחמת שלא היה להם ברזים, אלא שהמושג נטילה משמעותו שפיכת מים ע"י אדם (ולא כמו בטבילת ידים), עיין בגמ' בחולין דף קז ע"א, ובשו"ע סי' קנ"ט ס"ז. וצריך לדעת שנטילת ידים לסעודה חמור יותר מנטילת ידים שחרית, שדין נטילת ידים שחרית נלמד מדין נטילת ידים של סעודה. עיין בשו"ע סימן ד' סעיף ז'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il