שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

הדלקת נר להבדלה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ג סיון תשס"ח
שאלה
עד כמה שאני מבין, את נר ההבדלה מדליקים לפני שמתחילים לומר את ההבדלה. מכאן שזו מלאכה שנעשית לפני שאמרנו "המבדיל בין קודש לחול". בדרך כלל אני מדליק אותו בעצמי כי אני סומך על "אתה חוננתנו" שאמרתי בערבית לצורך מלאכה זו. א. מה הדין אם שכחתי לומר "אתה חוננתנו" בערבית? ב. האם באופן כללי, גם אם אמרתי "אתה חוננתנו", יותר נכון שהאישה תדליק את הנר? ג. אם כן, האם עליה להגיד "המבדיל בין קודש לחול" לפני כן? ד. ובכלל, אם כבר אני שואל, האם זה נכון להדליק את הנר לפני תחילת ההבדלה כפי שאני עושה או שמדליקים אותו רק לפני ברכת "בורא מאורי האש"?
תשובה
בדרך כלל מבדילים לאחר שהאדם התפלל ערבית. בערבית אמרת "אתה חוננתנו.." והבדלת, ולכן מותר לעשות מלאכה, ובייחוד מלאכה לצורך הבדלה. אדם ששכח לומר אתה חוננתנו, יאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ואז ידליק. האדם לא חייב להדליק בעצמו, יכול אחר להדליק. אם שכחת והאשה אמרה "ברוך המבדיל בין קודש לחול", יכולה היא להדליק. לגבי הזמן הראוי להדלקת הנר, אני מדליק את הנר סמוך לברכת "בורא מאורי האש", וכך ראוי לעשות לכתחילה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il