שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

לשקר כדי למנוע הפסד ממון

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"ח אב תשס"ח
שאלה
ב"מאורות דף היומי" הביאו השבוע מקורות לכך, שכדי למנוע הפסד ממון אין איסור לשקר. א .גיטין יד." אמר להו אין לסוף אישמיט להו " רבי יעקב עמדין בהגהות. ב ."דרכי חושן"עמוד של"ה. מה פסק ההלכה בנידון?
תשובה
עיין ברמב"ם סוף הלכות טוען ונטען וכן בש"ך חושן המשפט תחילת סימן ע"ה שמשמע משם שאסור לשקר בשביל להוציא ממון אף שהוא יודע שהוא זכאי. וכן מעיון בדברי ר' יעקב עמדין לא נראה שכתוב שמותר לשקר אלא כוונתו שם שאין בזה משום שקר, זאת אומרת, שאינו משקר במה שעשה שהתחמק מלקבל אחריות למרות שאמר שיקבל מכיוון שאינו חייב בכך (וגם משמע שקיבל את הממון ואח"כ התחייב לקבל אחריות ובכך זה לא מחייב אותו). על כל פנים ממה שאני למדתי יצא שאסור לשקר אלא יש פעמים שהדבר לא נחשב לשקר ויש לדון לגופו של עניין בכל מקרה ומקרה הרב יהודה אודסר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il