ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
גם הגר"ש עמאר יעביר שיחה בסופ"ש ההכנה לר"ה. שריינת מקום?
שאל את הרב שבת ומועדים ארבעת המינים

נטילת לולב וחיבוט ערבה

שאלה
1. הגמרא אומרת : "מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים". מדוע אנו מנענעים גם למטה, הרי הגשמים באים מלמעלה? 2.מה הטעם לחיבוט ערבה, מה זה בא ללמד אותנו? 3.מעיקר הדין מהי מצות נטילת לולב? אדם שהחזיק את הלולב בידו, בירך והצמיד את האתרוג (הוא לא הגביה אותם). האם הוא יצא ידי חובה? (ידוע לי שהנענועים מדרבנן)
תשובה
1. כפי מה שהזכרת טללים הכוונה היא ללחות שיכולה להיקלט בארץ. יש ארץ שאין לה יכולת לקלוט את הטל והלחות ויש ארץ שהטל נקלט בה. אנו מתפללים שהטבע של הארץ יהיה טבע שיאפשר למים שבאים עליה להיקלט בה. 2. הטעם לחיבוט ערבה לא מפורש ובודאי שהוא קשור לדברים נסתרים שהרי המנהג נראה על פניו כמנהג משונה. בכל אופן גם בדרך הנגלה נאמרו טעמים. אזכיר אחד מהם. כתוב בשפת אמת: "והושענא רבה היא להיות הישועה גם בבחינת הדין וזה ענין חיבוט ערבה למתק הגבורות. ובספר פרי צדיק באר שביום זה אנו באים לתקן קילקולים שאנשים עשו כשלא שמרו על קדושת הברית. התיקון הוא גם בדרך שאדם צריך לחבוט את עצמו [לקבל על עצמו יסורין]". 3. יש מחלוקת בין האחרונים באדם שלפני עלות השחר החזיק את ד' המינים והגיע זמן החיוב האם יצא ידי חובתו. יש אומרים שבעצם ההחזקה לא יוצאים ידי חובה ורק בהרמת הד' מינים יוצאים ידי חובה. בשאלה זו הסתפק בספר ביכורי יעקב ס' תרנב ס"ק י'. ולא הכריע בספק זה. ובספר בנין שלמה [ס' מח] הביא בשם רבי ישראל סלנט שלא יצא ידי חובה. לעומת זאת הנצי"ב בשו"ת משיב דבר ס' מ' סבר שיצא ידי חובה. כך שמכלל מחלוקת אחרונים לא יצאנו. המחלוקת הזו נוגעת לשאלה האם צריך מעשה לקיחה. מה אופי הלקיחה האם העיקר הוא עצם האחיזה או צריך הגבהה. גם בכך נחלקו האחרונים. דעת השאגת אריה בספר כפות תמרים (על סוכה לט/א) שצריך להגביה לפחות טפח כדי לצאת ידי חובת לקיחה אולם אם אדם מחזיק את הד' מינים באויר ודאי שיצא ידי חובה שנחשב כאילו הרים טפח מעל הקרקע.
עוד בנושא ארבעת המינים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il