שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • יו"ט שני של גלויות

יום טוב שני של גלויות

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ז אלול תשס"ט
שאלה
אני יליד הארץ בן 51, אשר התחתנתי לפני כשנה בארה"ב ומתגורר שם (זמנית עד שאשתי תסכים לעלות ארצה). אני מגיע ארצה כל 5 חודשים לביקור משפחה אך עובד וחי בארה"ב. קבלתי על עצמי שאני בין חו"ל והתחלתי לקיים יום טוב שני של גלויות כבן חו"ל (נ"מ לברכות). היום אני בארץ והייתי מתוכנן לחזור לחו"ל מיד אחרי יום כיפור שיבוא עלינו לטובה. אולם בשעה טובה נולד לי נכד בארץ ואני חושב לדחות את נסיעתי חזרה לארה"ב בחולו של מועד חג הסוכות ואולי אחרי שמחת תורה. בקשתי לדעת, מה עלי לעשות לגבי יום טוב של סוכות - האם עלי לחגוג יומיים בארץ מאחר וכבר קבלתי על עצמי שאני בן חו"ל? הגם שיצאתי מחו"ל לארץ היה בדעתי לשוב לחו"ל לפני חג הסוכות. לידיעה כללית, אני רשום בשילטונות ארה"ב כנשוי (כמובן שנשאתי בחתונה יהודית, אני אדם שומר מצוות ב"ה), אולם עדיין איני מוכר כתושב ארה"ב, כי טרם הגשתי את בקשתי לכך על אף שהניירת מוכנה. תודה מראש, כתיבה וחתימה טובה.
תשובה
בתשובת החכם צבי כתוב שזה לא נכנס למסגרת של דיני אדם שהלך ממקום אחד למקום שני שנותנים עליו את חומרי המקום שיצא משם, כי פה לא האנשים יוצרים את החומרא אלא המקום, ובארץ לא עושים יו"ט שני ולכן אפילו מי שבא רק למספר שבועות לארץ עושה רק יום טוב אחד, וכך פסק הרב סלנט שהיה רבה של ירושלים. יש החולקים על כך וסוברים שתלוי אם בדעתו לחזור. אני מורה שיש להבחין בין אם זה לענייני תורה, שבהם יש להחמיר, לבין ענייני דרבנן, שבהם לא להחמיר. לכן, אל תעשה בארץ ביו"ט שני מלאכה דאורייתא (וכן ביו"ט אחרון של פסח אל תאכל חמץ, שזה דאורייתא וכו'). אך לעניין נוסח התפילה, שהיא דרבנן, תעשה כבני הארץ וכן תניח תפילין. כמו כן, לנסוע יהיה מותר לך, כי זה איסור דרבנן שכמעט כל הפוסקים סוברים שכשהתורה התירה בישול ביו"ט זה כולל גם הבערה של יצירת אש חדשה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il