שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס ל'חילונים' ולרפורמים

לתת אוכל לאדם שלא מברך

undefined

רבנים שונים

כ"ד תשרי תש"ע
שאלה
האם מותר לתת אוכל לאדם שלא מברך ומתארח בביתי ואני מבקש ממנו לברך והוא לא מעוניין האם אני צריך לתת לו לאכול או שלא? אם אפשר לפרט בתשובה עם מקורות אני אשמח
תשובה
עקרונית אין לתת אוכל אלא למי שיודע שיברך (שו"ע סימן קסט סעיף ב), וכן אפשר להקל כאשר מסופק אם יברך, ורוצה לכבדו כדי לקיים מצוות הכנסת אורחים (תשובות והנהגות ח"א תפג/ הגר"מ שטרנבוך), וכתב הגרש"ז אויערבך זצ"ל שבמקום שיפגע האורח יש לכבד אותו, שכן אם לא יכבדו יכשילו בשנאה להולכים בדרך התורה, וזהו איסור גדול יותר מאכילה בלא ברכה (מנחת שלמה לה). כמובן במקום שייש סיכוי שיסכים לברך צריך לבקש ממנו (אא"כ יפגע מהבקשה ויתכן שיגרום לו לשנאה). להרחבה עיין עוד בספר "וזאת הברכה" פרק כ סעיף ד. הרב יאיר וסרטיל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il