שאל את הרב

  • הלכה
  • שילוח הקן

שילוח הקן

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט סיון תשס"ב
שאלה
על אדן המרפסת בביתי, קיננה יונה והטילה ביצים. האם אני יכול/צריך לקיים בהם מצוות שילוח הקן?
תשובה
כיון שמסתמא אין דעתך וכוונתך לזכות בדברים כעין אלו בקנין חצר, לכן חשוב כהפקר וניתן לקיים בזה מצוות שילוח הקן. ומכיון שעל פי החכמה הפנימית (הקבלה) יש בזה ענין גדול, טוב שתקיימה, תברך את הברכה ואח"כ תשלח את האם או בידיים או ע"י דבר אחר, וגם תרים ותזכה בביצים, כי ישנם דעות שצריך גם לזכות בהם, ואח"כ תחזיר אותם לקן כיון שאינך זקוק להם באמת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il