שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כלאים

לעקור את הגפן בכלאי הכרם

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ט אייר תש"ע
שאלה
יש לי 3 גפנים : 1. אחד שתול בקרבתו אזוב. האם זה אסור? 2. השני שתול בקרבת שום במשך שנה וחצי ועקרתי את השום - האם צריך לעקור אף את הגפן והאם הפרות העתידיים אסורים בהנאה? 3. האם הענבים שגדלו במקביל לשום (לפני העקירה) אסורים? 4. השלישי מטפס עד מעל למרפסת כ6 מטר (סגורה במעקה סורגים) ומסכך על עציצי תות שדה שהם בתוך המרפסת. הצמחים בעציצים מתו - האם הגפן נאסרת לעתיד. 5. מה שיעור "פול לבן"?
תשובה
1. אם יש מרחק ששה טפחים מהגפן, וכן אין ענפי הגפן סוככים על הזרעים, הרי זה מותר. 2. השום מבשיל בסוף החורף והגפן מתעוררת בתחילת הקיץ כך שלא היה מצב של פירות השום ופול הלבן של הגפן ביחד, ועל כן אין כאן דין של תוקד אש. יש עוד נימוקים להקל בעקירת גפן. 3. לפי הנאמר בסעיף 2 לא נאסרו. 4. כפי הידוע לי רוב התותים נגמרים באזור פסח ואז עדיין לא גדלה הגפן להיות כפול הלבן ועל כן אינני סבור שיש אפשרות לקדש. (אלא א"כ אצלכם הגפן מניבה מאד מוקדם). 5. פול הלבן שיעורו כבוסר, תחילה מופיע סמדר ולאחר נפילת הפרחים והופעת הגפנים הקטנים מופיע בוסר כשיש כניסת מים לענב. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il