שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

בנים פרנסה וחיים

undefined

הרב יאיר וסרטיל

ט"ז שבט תשע"א
שאלה
א.כתוב בגמרא שאורך החיים הבנים והמזונות כתובים לאדם 40 יום לפני שנולד ואי אפשר לשנות את זה, אז למה מתפללים לחיים ארוכים ובנים ופרנסה הרי לכל אחד מוקצב ואי אפשר לשנות? ב. אם אדם לקח על עצמו לומר, לצורך דוגמא, כמה פרקי תהילים שיש בהם סגולה, האם מותר לדבר באמצע? (אני יודע שלדבר באמצע תהילים זה מותר) אבל הכוונה היא לסגולה כל שהיא!! ג. בחזרה קצרה במנחה, אם התחלתי להתפלל עם החזן, האם מותר לענות אמן באמצע תפילת עמידה?
תשובה
א. במסכת שבת דף קנו ע"א מקשים התוס' על מימרא זו מהמימרא "אין מזל לישראל" המובאת במסכת שבת שם, ומסבירים שלפעמים על ידי זכות גדולה משתנה המזל. לכן תפילות מעומק הלב ודאי יכולות להתקבל ולשנות את המזל. ב. אם אין הדבר נצרך טוב לא להפסיק כדי לומר את התהלים בריכוז, אך אם יש צורך אפשר להפסיק. ג. אין לענות אמן. בברכה,