שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ביטחון ופיקוח נפש

לכבות שריפה בשביל לא לטלטל

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י"ז אלול תשע"ב
שאלה
שלום לכב’ הרב. בשו"ע (שכט, א) נפסק בענין פיקוח נפש, שאפילו נפלה דליקה בחצר וירא שלא תעבור לחצר אחרת (שיש שם חולים וקטנים) מותר לכבות. וכתב המג"א (סק"א), שאפילו אם ניתן להצילם דרך רה"ר מוטב לכבות דהוי מלאכה שאינה צ"ל ולא לעבור על איסור דאו’ של הוצאה. האם מי שמקפיד לא לטלטל ברחוב לפי שחושש לדעות שיש לנו רה"ר היום וממילא העירוב אינו מועיל, יכול לסמוך על כך ומותר יהיה לו לכבות דליקה באופן הנ"ל?
תשובה
גם מי שחושש לרה"ר בזמן הזה יפסוק שבמקום סכנה אפשר לסמוך על 12 הראשונים שמקילים בכך, מה שאין כן בכיבוי שריפה שיש בו איסור לכל הדעות. (ויש בשאלתך לימוד לשאר התחומים, שדבר השנוי במחלוקת אינו דומה לדבר האסור לכל הדעות למרות שאיסורו מדרבנן בלבד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il