שאל את הרב

  • הלכה
  • עלונים ומאמרים

פרסומות על טיולים בחו"ל

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ב אב תשס"ד
שאלה
כיצד עלינו להתייחס לדפי הפרסומות המחולקים בבתי הכנסת בשבתות ובהם פירסומות לטיולים לחו"ל? האם יש בעיה, מצד גזל, להשליכם לפח לפני השבת, כדי שלא ייכשלו בהם המתפללים - הן מצד איסור יציאה מהארץ, הן מצד מוקצה והן מצד קריאה בשטרי הדיוטות בשבת?
תשובה
אתה נוגע בנקודה כואבת, אכן ירא שמיים לא יקרא את הפרסומות שבעלונים אלה בשבת, אך מכיוון שדברי התורה בעלונים אלה מותרים לקריאה, הפרסומות אינם אוסרות את כל העלון והוא אינו מוקצה. מכיוון שעלוני התורה מחולקים חינם, הם חייבים להוסיף פרסומות שיממנו את דברי התורה. ולכן, מכיוון שהעלון עצמו אינו מוקצה, אין לזורקו לגניזה לפני השבת, אך ירא שמיים ייזהר מלקרא את הפרסומות ויזהיר את חבריו מלעשות כן. לתשובות נוספות בנושא זה מהרב יעקב אריאל לחץ כאן וכאן. האם מותר לזרוק לפח את העלונים? דוגמניות בעלוני בית הכנסת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il