שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

הדלקת נר חנוכה בכנסים

undefined

הרה"ג אביגדור נבנצל

י"ג כסלו תשע"ג
שאלה
הגרשז"א סובר שלא צריך להדליק נר חנוכה באולם שמחות וכדומה, כי דווקא תקנו להדליק בבית-כנסת. 1- והרי נאמרו כמה טעמים למה מדליקים בביכ"נ: או בגלל זכר למקדש [אך טעם זה לא הובא בב"י]. או בגלל אורחים שאין להם בית [הובא בב"י]. או בגלל פרסומי-ניסא [הובא בב"י]. בשו"ע הביא רק את הטעם של פרסומי ניסא. אז מוכח שבכל מקום, ולא רק ביכ"נ, שיש פרסום נס חובה להדליק ואולי גם לברך? 2- הפרי חדש כותב שבכל ספק אם צריך להדליק אז ספק פרסום נס לחומרא וחובה להדליק [אמנם בלי ברכה]. וה"ה כאן, לפחות יש ספק מה הטעם העקרי שעליו תקנו הדלקה בביכ"נ ונחמיר להדליק?
תשובה
שלום רב, עצם התקנה של הדלקת נרות חנוכה הינה חידוש גדול ואינו כדינא דגמרא. כיוון שכך, אין צורך להוסיף חומרות מכח תקנה זו. הטעמים שהוזכרו ביחס להדלקה בבית כנסת נאמרו דווקא כהסבר מדוע להדליק בבית כנסת ואינם גדרים כלליים. בשורות טובות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il