שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חוץ לארץ

טיולים בחו"ל למה לא?

undefined

הרה"ג אביגדור נבנצל

ג אב תש"ע
שאלה
למה הקב"ה ברא עולם כל כך יפה אם אנחנו לא שם כדי לראות אותו ולהנות ממנו? מדוע אסור לצאת לחו"ל כדי לטייל בטבע להתפעל להתרשם ולחזק את האמונה בראיית נפלאות הבורא? כל היופי הזה סתם מבוזבז מאחר שחכמים אסרו את היציאה מחמת החשש שלא יחזרו לארץ מאימת קושי סכנה ואורכת הדרך אולם כיום ניתן לצאת ולחזור באותו יום ואין זה מסוכן כלל, אז חשש זה ראוי ליפול למה א"כ עדיין מונעים היתר לטייל בחו"ל? אם בגלל שבארץ יש מצווה מאוד חשובה של יישוב הארץ וכל דקה שנמצאים בה מקיימים אותה והישארות בה מורה על חביבותה וכו’ ואעפ"כ כאן אין את כל ההדר המעלף שכן נמצא בחו"ל (כוונתי למעשי ה’ ולא מעשי אדם) ובהתבוננות בנפלאותיו מגיעים לאהבה ויראה כדברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה- על כן שאלתי היא למה אסור לראות ולהתפעם ממעשי ידי הקב"ה שלתובנתי לא נברא סתם אלא כדי להשתמש בה ולהינות ממנה?
תשובה
אנחנו קיבלנו את ארץ ישראל כדי להשתמש בה ולהנות ממנה, כפי שכתבת, ויש הרבה דברים יפים לראות בארץ ישראל. הטעם שאסרו לצאת הוא לא רק שמא לא יחזור אלא מפני שבארץ ישראל שורה השכינה ובכל רגע שאדם נמצא בארץ ישראל יש עליו השגחת ה' וכשהוא נמצא בחו"ל דומה כמי שאין לו אלו-ה, ח"ו, וכאילו עובד ע"ז. צריך להשאיר מקומות יפים גם לגויים. לגויים אין תורה כל כך יפה אז לפחות שיהיה להם קצת עולם הזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il