שאל את הרב

  • הלכה
  • נוסח התפילין

סימון דיו בתפילין

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ט"ז שבט תשע"ג
שאלה
רציתי לשאול את הרב יעקב אריאל שאלה סבוכה. ילד בר מצוה ניגש אלי שקנה תפילין מהודרות והם אכן תפילין מהודרות, אך בתפילין יש נקודות דיו לסימונים כמנהג קדמון של בני תימן [עושים זאת רק בס"ת] כדבריו של הרב קאפח בספרו הלכות ס"ת פרק י, אות יא. אך נער זה הוא לא תימני. אך הרב קאפח כותב שם שהרב גורן אמר לו שבתפילין של חיילי בר כוכבא נמצאו נקודות דיו לסימונים.! האם להכשיר לנער זה את תפילין? לכאורה יש כאן ס"ס- ספק כדעת הרמב"ם שלא פסק בספרו את מסכת סופרים שניקוד פוסל. ואולי שרק ניקוד ממש וטעמי מקרא פוסלים, ולא סימוני דיו בעלמא?
תשובה
גם אם הן, כשרות הן לא מהודרות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il