שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

הנפילים בני הענק

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ג מרחשון תשע"ד
שאלה
אל יחר לכבוד הרב ואדברה אך הפעם, ראיתי בוויקפדיה בזו הלשון:"כך למשל בפרק כ"ב מזהה פרקי דרבי אליעזר את "בני הא-לקים" שנזכרו בבראשית (ו’, א) עם המלאכים שנפלו מן השמים, כרווח בספרות החיצונית, ובניגוד לדעת חכמים, שהתנגדו נחרצות לפירוש זה". ואשמח לדעת איפה אמרו חז"ל כדברים האלה (אם אמרו), ובפרט שראיתי כן גם בסוף תנא דבי אליהו זוטא וכן ברש"י פרשת שלח "הנפילים. ענקים מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים בימי דור אנוש".
תשובה
לשואל שלום, חלילה, למה יחר אפי על יהודי המבקש לדעת תורה?! אדרבה תודתי נתונה לך על הזכות להגדיל תורה. וכעת לשאלתך: לפי פשוטו של מקרא ניתן היה לומר ש"בני האלקים" הם בני השרים והשופטים, לאמור, אפילו המופקדים על הצדק והמשפט, אף הם חטאו (וכבר מצינו שהשרים והשופטים קרויים אלהים, למשל: "והגישו אדניו אל האלהים"), וכך פירש רש"י בפירושו הראשון וכך כבר במדרש בראשית רבה (כו, ה) בשם רשב"י המתנגד נמרצות לפירוש המזהה את "בני האלהים" כאן עם מלאכי מעלה. אבל יש בחז"ל שפירשו שהכתוב מדבר במלאכים ש'נפלו' ממקום קדושתם לארץ, וכאן לבשו גוף של בשר ודם ותעו אחרי בנות אדם, וכפי שציינת לפרקי דרבי אליעזר פרק כב, וכמובא בפירושו השני של רש"י. וכבר כתב הרמב"ן על אתר: אבל המדרש אשר לרבי אליעזר הגדול (פרקי דרבי אליעזר הנזכר)... הוא הנאות בלשון הכתוב יותר מן הכל, אלא שיש צורך להאריך בסוד העניין ההוא". וכיון שאין לנו יד בנסתרות, על כן נסתפק בידיעה כי רב הנסתר כאן על הגלוי. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il