שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ברירה

בורר בהוצאה מהמקרר

undefined

הרב דוד חי הכהן

ט"ז מרחשון תשע"ד
שאלה
מדברי הרב משתמע שיש ברירה בהוצאת חלה קפואה מהמקרר אם לא על ידי הקפדה על דיני בורר שיצטרך לחלה עתה, אך לגופו של עניין, האם בכלל שייך בורר בכה"ג?! והרי בורר זהו דין בתערובת ודבר שאינו מעורב אלא ניכר לעין מתוך גודלו מה שייך לברור בו? ולגבי שני מיני דגים שהחמיר הרמ"א בשם תרומת הדשן - גם תה"ד עצמו לא סבור שזוהי שורת הדין אם לא שיצא מפיו של גדול אחד, ועלזה גם שמעתי מפי מורי הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א: "תה"ד? מחמיר מאוד!" (על עניין זה ספציפית שמעתי) והסתמך בזה על דברי ערוך השולחן סי’ שי"ט סע’ ח-ט עיי"ש. וגם יוצא אבסורד גדול לדעתי כשמתייחסים לדבר זה כאל בורר ומעמידים את ההלכה באור זר ומוזר שלא לצורך.
תשובה
נכון שנראה כאילו יש בזה חומרה כיון שהחלה ניכרת בפני עצמה וקשה לראות בזה בירור מתוך ערבוב ועם זה יש להיזהר באדם גדול וכשאפשר לחוש לדבריו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il