שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

מוקצה בחפצים שונים

undefined

הרב עזריה אריאל

ג אדר א' תשע"ד
שאלה
1- האם אמבטיה לתינוק היא כלי שמלאכתו להיתר? 2- האם ת"ז זה כלי שמלאכתו להיתר? 3- עציץ כבד מאוד שלא מזיזים אותו,הוא כלי שמלאכתו להיתר? כי לא מזיזים אותו רק בגלל כובדו. 4- האם מי שאוכל בשבת,משמש או "קרמבו" ,אז הגרעין והעטיפה מיד נעשים מוקצה,וא"א לתת אותם לילד שישחק בהם?
תשובה
לשואל, שלום! 1. כן, ניתן להשתמש בה לשימושים נוספים ואפילו לרחוץ תינוק במים חמים (מדוד שמש) אם דרכו לרחוץ אותו בכל יום ויש לו צער ללא רחצה (עיין ביאור הלכה סי' שכו ס"א ד"ה במים ומשנ"ב סי' תקיא סקי"ב). 2. תעודת זהות תלויה בדרך השימוש בה: מי שרגיל לשמור אותה במקום מיוחד ולא להסתובב אתה היא עבורו מוקצה מחמת חסרון כיס, ומי שרגיל לקחתה עמו אינה מוקצה עבורו (שמירת שבת כהלכתה מהדו' תשל"ט פכ"ח ס"ו). 3. אם לא מזיזים רק מפני כובדו - אינו מוקצה, אבל אם נמנעים מלהזיז מחשש שיישבר - זהו מוקצה מחמת חסרון כיס (שו"ע סי' שח ס"ב ומ"ב סק"ח). 4. גרעיני משמש, כאשר יש בבית ילדים שמעוניינים בהם, נחשבים כמיועדים מראש למשחק ואינם מוקצה (שמירת שבת כהלכתה פט"ז הערה ל). מסתבר שהוא הדין לעטיפת הקרמבו, שאם ידוע מראש שבבית זה יש אספן עטיפות העטיפה מיועדת לכך מלכתחילה (ויש שהחמירו בזה, שרק ייחוד מפורש מערב שבת מועיל - 'ויאמר אברהם' הלכות מוקצה עמ' קעה-קעז).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il