שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פירות שביעית

קדושת שביעית בהיתר מכירה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ז אייר תשע"ה
שאלה
הרב כתב שיש קדושת שביעית בפירות של נכרים לדעת הרב אם כך אז יש גם בהיתר מכירה קדושת שביעית?
תשובה
במכירה זה שייך לגוי ולכן אין בזה קדושה על פי הרב קוק שפסק כבית יוסף דלא כהמבי"ט (אמנם החזון איש נקט כהמבי"ט): אנחנו יודעים שמכרנו לו והקרקע שייכת לו. אבל בסתם גוי (שלא כתוב בטאבו שהקרקע שלו) ולא מכרנו לו אנחנו אומרים שהקרקע לא שלו כי קרקע אינה נגזלת וסתם קרקע של גוי בארץ ישראל בחזקת גזולה, כי עם ישראל מעולם לא התייאש מארץ ישראל - וממילא יש בזה קדושת שביעית כי הקרקע לא קנויה לגוי. אם כן, בהיתר מכירה אין קדושת שביעית ובפירות של נכרים יש קדושה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il