שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

נשיכת כלב כנגיחת השור?

undefined

הרב יהודה אודסר

ב טבת תשע"ו
שאלה
האם נכון להשוות שור לכלב? כלומר שור באמת אין דרכו לנשוך אבל כלב ובמיוחד כלב שמירה(איני יודע אם מדובר במקרה זה בכלב שמירה) אפשר לומר שדרכו האופיינית להזיק היא בנשיכה.
תשובה
אכן יש כאן מקום לדיון ועיון, אמנם ננסח אותו קצת באופן אחר. מצד אחד גם בתלמוד במסכת בבא קמא הכירו את הכלב ולא ראו בו כמועד לנשיכה אלא כתולדה של קרן תמה, משמע שאין הנשיכה נחשבת אצלו לדבר הרגיל. [אכן יש להעיר שמכח זה שהכלב, גם אז, היה ידוע כמזיק, הגמרא מורה לנו שאף שלא דנים בנזקיו בזמן הזה, שאין לנו דיינים סמוכים, מכל מקום היו מחרימים ומשמתים (חרם ונידוי) את הבעלים עד שהיו הורגים את הכלב שהזיק (גמ' בבא קמא טו. וברש"י שם)]. מאידך יש לעיין ולבדוק האם אין לנו היום זנים של כלבים מסוכנים (ולא מכח אילוף שאז לא ברור שהוא נחשב כמועד ועיין בערוך השולחן, חושן משפט שפ"ט סעיף כ שהביא שם מחלוקת בין הרמב"ם לראב"ד בנידון זה) שנחשבים כמועדים מתחילתם ודינם יהיה דומה לאותם חמישה מינים שמנתה המשנה בסוף פרק ראשון של בבא קמא (האריה הזאב הדוב הברדלס והנחש) כמועדים מתחילתם לנשיכה וכדו' ואז נראה שנדון, גם בזמן הזה, בפיצוי הנזק שעשו. יש לציין שאף בחוק כיום ישנם זנים המוגדרים כ"כלב מסוכן" שיש לגביהם הוראות שמירה וטיפול שונות. כמו כן יש לשים לב שחז"ל הגדירו נזק של בהמה באדם כ"אינו מצוי" ואף שור המועד לנגיחה ונשיכה של בהמה אינו מועד לנגיחה ונשיכה של אדם. ולכן נצטרך לוודא שאכן מינים אלו מועדים לנשיכת אדם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il