החזון איש, בן גוריון ואנחנו

הרה"ג יעקב אריאל | י"ח אייר תשע"ט