רבי חיים בנימין פונטרימולי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
שער ספר "פתח הדביר"

רבי חיים בנימין פונטרימולי היה דיין באיזמיר, מחבר ספר "פתח הדביר" על שולחן ערוך חלק אורח חיים.

תולדות חייו[edit]

נולד באיזמיר לאביו רבי חייא פונטרימולי, מחבר ספר "צפיחית בדבש". סבו היה רבי בנימין פונטרימולי, בעל "שבט בנימין". נשא את לאה, בתו של רבי יהושע אברהם קריספין, שהיה "חכם באשי" באיזמיר ומחבר ספר "אברהם במחזה", וגיסו (בעל אחותו) היה רבי נסים אברהם אשכנזי, רבה של איזמיר ובעל "נחמד למראה" ועוד.

כיהן כדיין בבית דינו של רבי חיים פלאג'י באיזמיר. ר' חיים העריכו ביותר, והתבטא עליו "פה קדוש", "ארי שבחבורה... שלם בכל מידות טובות שמנו חכמים", ועוד. היה מוערך על כל חכמי דורו באיזמיר[1].

הוציא לאור את ספרי אביו וסבו. שני בניו הגדולים נפטרו בחייו. נפטר בי' בניסן תרל"ג, ונקבר באיזמיר. במותו הוספד על ידי רבי אברהם פלאג'י.

ספרו "פתח הדביר", הכולל ארבעה כרכים על חלק אורח חיים שבשולחן ערוך, התפרסם מאד, ומוזכר תדיר אצל הפוסקים, בעיקר בקרב חכמי הספרדים. על פי עדות בנו, השאיר אחריו כתב יד נוסף ובו פירוש על ספר תהלים.

בניו[edit]

  • רבי ישעיה יוסף פונטרימולי - מחבר ספר "פנים במשפט" ו"פני יוסף".
  • רבי שמואל רחמים פונטרימולי - מחבר ספרי "אשל לאברהם" ו"חנוך לנער".
  • רבי רפאל חייא פונטרימולי - מחבר ספר "דרכי איש".
  • חתנו רבי יוסף אמאדו.

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. ראה: "יוסף את אחיו" לר' יוסף פלאג'י, עמ' קמח במהד' תשס"ה; "זכור לטוב" (בכתי") לר' רפאל ביטראן, סי' שכ"ב; אברהם את ידו לר' אברהם פלאג'י, דרוש ז' להספד; "בן הרמה" לר' חיים מאיר מזרחי, הל' יו"ט פ"ב דף נ"א ע"א; "דרישה מחיים" לר' נסים חיים מודעי, דרוש יב; וראה עוד בשדי חמד, מערכת ב' כלל קטו ד"ה "ועל" ושם מערכת יוה"כ ס"' א' ובשו"ת מהרש"א אלפנדרי (ח"ב סי' יג דף עו-עז)