רבי משה לימא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי משה לימא היה מגדולי האחרונים, מחבר ספר חלקת מחוקק על שולחן ערוך חלק אבן העזר.

תולדות חייו[edit]

נולד בסביבות שנת שס"ד בפולין לאביו ר' יצחק יהודה. למד מפי רבי יהושע ב"ר יוסף מקראקא, והיה חברו של רבי העשיל מקראקא. שימש כרב בסלונים, ובסביבות שנת ת"י התקבל לרב בווילנא. בוילנא הנהיג גם ישיבה, בה למדו ת"ח מופלגים כרבי אפרים הכהן על "שערי אפרים" וררבי אהרן שמואל קידנובר בעל "ברכת הזבח". על חברי בית דינו נמנה רבי שבתי כהן- הש"ך. הוא נחשב לאחד מגדולי פוסקי דורו, ורבים פנו אליו בשאלות.

באחרית ימיו התמנה לכהן כרב בבריסק דליטא, שם כיהן עד לפטירתח בגיל 53 בשנת תי"ח.

ספרו[edit]

ספרו חלקת מחוקק הוא פירו חריף ופלפולי על חלק אה"ע (עד סימן קכ"ו), שהתקבל בהערכה ובאהבה על ידי גדולי ישראל. החכם צבי כותב באחת מתשובותיו, כי החלקת מחוקק גדול כחו בהורה ואין לזוז מדבריו(דרוש מקור). מאז הדפסתו, הוא מודפס בכל מהדורות השו"ע כאחד משני המפרשים המרכזיים על אה"ע לצד "בית שמואל" לרבי שמואל מווידיסלב, תחת הכינוי המשותף "אפי רברבי".

תקופת חייו של רבי משה לימא על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן