נתיבות המשפט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר נתיבות המשפט הוא ספר הלכתי על חלק "חושן משפט" בשלחן ערוך, מאת רבי יעקב לוברבוים מליסא.

הספר נחלק לשני חלקים - "משפט הכהנים" - חידושים, ו"משפט האורים"- ביאורים.

הספר דומה לספרו של רבי אריה לייב הכהן הלר - "קצות החושן". בספרו חולק ה"נתיבות" פעמים רבות על דברי הקצות. לאחר זמן, חיבר ה"קצות" קונטרס עם תשובות להשגותיו של ה"נתיבות", וקראו "משובב נתיבות". למרות המחלוקות, היו ה"קצות" וה"נתיבות" חברים וידידים טובים ואף נפגשו זה עם זה.

רבי יעקב מליסא חיבר ספרים נוספים - "תורת גיטין", "בית יעקב", "חוות דעת" - על חלק "אבן העזר", "מגילת סתרים" - על מגילת אסתר.