רבי הלל צבי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי הלל ב"ר נפתלי צבי בעל פירוש בית הלל על השולחן ערוך.

נולד בשנת שע"ה בבריסק. למד מפי דודו ר' יהושע השיל ("הרבי ר' העשיל"). בסביבות גיל שלושים התחתן עם בתו של אחד מנגידי קהילת וילנא, ועבר להתגורר בביתו. בשנת ת"י הצטרף בוילנא לכהן כדיין בבית דינו של רבי משה לימא, בעל "חלקת מחוקק". בהמשך כיהן כרב בכמה עיירות קטנות בליטא, בהן קיידן. בשנת ת"ל התמה לכהן כרב בקהילת אלטונה-המבורג (אליהן הצטרפה לאחר כשנה קהילת וונדסבאק ונוצרה הקהילה הידועה אה"ו). בשנת ת"מ התמנה לכהן כרב בזולקווא. הוא שימ כציר בועד ארבע ארצות. נפטר בכ"ב בטבת תר"ן.

לפני פטירתו ציווה את בנו להדפיס את ספרו "בית הלל" על ארבעת חלקי השו"ע, אולם רק על יורה דעה ואבן העזר הודפס. פירושו על אורח חיים וחושן משפט וכן פירוש על התורה נותרו בכתב יד.


תקופת חייו של רבי הלל צבי על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן