רבי שמואל מווידיסלב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי שמואל פייבוש מווידיסלב מגדולי הפוסקים, בעל "בית שמואל" הנחשב לפירוש המרכזי על שולחן ערוך חלק אבן העזר.

נולד בווידיסלב שבפולין לר' אורי שרגא פייבוש בתחילת המאה החמישית לאלף השישי (לאחר שנת ת'). למד בישיבתו של ר' יהושע השל בקראקא, ולאחר פטירתו המשיך ללמוד אצל רבה של קראקא רבי אריה לייב ב"ר זכריה מנדל, שלימים הפך לחותנו.

שימש ברבנות בשידלוב שבפולין, והחל משנת תנ"א בפיורדא שבאשכנז.

ספרו בית שמואל על חלק אבן העזר היה אחד הפירושים הראשונים של חלק זה, אשר עד אז היה חלק מוזנח שלא עסקו בו, הוא קרא על כך את הפסוק (תהלים קיח): "אבן מאסו הבונים- היתה לראש פינה" (כוונתו לאבן העזר שנמאס כביכול ע"י תלמידי החכמים).

יחד עם פירושו של רבי משה לימא "חלקת מחוקק" מודפס בכל מהדורות השו"ע, ויחד הם נקראים "אפי רברבי". דרכו בפירושו היא להביא את המקורות ודברי הפוסקים ומהם להגיע להלכה למעשה.

תקופת חייו של רבי שמואל מווידיסלב על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן