רבי אפס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אפס היה אמורא ארץ ישראלי מהדור הראשון של האמוראים.

רבי אפס היה מבית דינו של רבי יהודה הנשיא. במדרש‏[1] מובא כי רבי מינה אותו לכתוב מכתב לאנטונינוס, והרב היימן מסיק מכך שהוא היה סופרו של רבי יהודה הנשיא. גר בדרום הארץ והוא מכונה בתלמוד הירושלמי "רבותינו שבדרום". רבי יהודה הנשיא ציוה לפני מיתתו שימנו את רבי חנינא בר חמא כממלא מקומו בראשות הישיבה, אך הוא סירב ליטול את המשרה כל עוד היה רבי אפס בחיים מכיוון שרבי אפס היה גדול ממנו שתי שנים ומחצה, לכן הוכתר רבי אפס כראש הישיבה לאחר רבי. בתפקיד זה שימש לפחות עשרים שנה, עד פטירתו, ורק אחריו מונה רבי חנינא בר חמא [2]. רבי אושעיא מזכירו פעמים רבות. מתלמידיו היה לוי בר סיסי.

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. רבה, וישלח פרשה ע"ה ה
  2. מסכת כתובות קג, ב