רבי אסי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי אסי
דור דור שלישי לאמוראי ארץ ישראל
רבותיו רבי יוחנן, רבה בר נחמני, רבי אלעזר, רבי יוסי ברבי חנינא, רבי יצחק נפחא
חבריו רבי אמי, רבי אבהו
תלמידיו רבי זירא, רבי ירמיה, רבי אבא בר ממל

רבי אסי[1] היה אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי לאמוראים. תלמידו של רבי יוחנן, חבר ובר פלוגתא של רבי אמי. ישב בעיקר בטבריה.

תולדותיו[edit]

נולד למשפחת כהנים בבבל. למד אצל שמואל בנהרדעא וגם אצל רב ורב הונא בסורא. העריץ עד מאוד את רב הונא ולא יכול היה להרים ראשו בפניו. כשעלה לארץ ישראל התיישב בטבריה ולמד תורה אצל רבי יוחנן, שהיה רבו המובהק‏‏[2], ומאוד העריץ אותו. כמו כן היה ביחסים טובים עם ריש לקיש, שמסר נפשו להציל את רבי אסי מסכנת שבי.

מסופר בתלמוד על רבי אמי ורבי אסי, כי אף על פי שהיו להם 13 בתי כנסיות בטבריה, נהגו להתפלל דווקא בבית מדרשם במקום לימודם הקבוע שבין העמודים, ושם אף היו עורכים משפט. רבי אסי ורבי אמי יחדיו יצאו בשליחות רבי יהודה נשיאה השני לבדוק את מצב החינוך ביישובי הארץ.

היה בקי במעשה מרכבה ורצה ללמדו את רבי אלעזר בן פדת, אך הלה סירב. על תלמידיו נמנה רב יהודה בר שילא.

לאחר פטירתו התקבצו החכמים לחזור על ההלכות שלימד כדי שלא תשתכחנה[3].

קברו מצוין בטבריה, במתחם הסמוך לקבר הרמב"ם, לצד רבי אמי.

ממאמריו[edit]

  • דרש רבי עוירא, לפעמים אמר בשם רבי אמי, ולפעמים בשם רבי אסי:
Geresh.png אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, כתוב בתורתך: "אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד", והלא אתה נושא פנים לישראל, שנאמר: ישא ה' פניו אליך?! - אמר להם, וכי לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה "ואכלת ושבעת וברכת", והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה Geresh.png
ברכות כ ב
  • קשה היא הפרנסה כפליים כלידה.[4]
  • לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה במה שיש לו, ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו.[5]


הערות שוליים

  1. להבדיל מרב אסי, שהיה אמורא בבלי בדור הראשון.
  2. ‏‏‏רבו המובהק = הרב שממנו למד את רוב חוכמתו.‏‏ ‏
  3. בבלי, קידושין יג א.
  4. בראשית רבה כ ט
  5. מסכת חולין פד ב

קישורים חיצוניים[edit]