רבי אבדימי דמן חיפה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי אבדימי דמן חיפה
דור דור השני והשלישי לאמוראי ארץ ישראל
רבותיו לוי בר סיסי, ריש לקיש
חבריו יצחק בר נחמן
תלמידיו רבי אבהו, רבי זירא, רבי חלבו

רבי אבדימי דְמִן חיפה (רבי אבדימי מהעיר חיפה) היה אמורא בדור השני והשלישי לאמוראי ארץ ישראל. במקומות אחדים הוא נקרא רב דימי דמן חיפה‏[1] או רבי אבדיא דחיפה.‏[2]

כמה ממאמריו ההלכתיים והאגדתיים נזכרו בתלמוד ובמדרשים. הוא מוסר הלכות בשם רבי לוי בר סיסי[3] וריש לקיש.‏[4] בשמו מוסרים רבי אבהו,‏[5] רבי זירא, רבי חלבו ועוד מאמוראי ארץ ישראל. בן דורו הוא רבי יצחק בר נחמן.‏[6]

על קורות חייו לא נמצאו פרטים מלבד מגוריו בחיפה, שם היה פוסק בהלכות עירובין.‏[7]

ציון קברו מזוהה בבית העלמין היהודי הישן של חיפה והוא אחד השרידים מעברה היהודי הקדום של העיר. נוסעים ועולי הרגל מימי הביניים אשר פקדו את חיפה ציינו את קברו של רבי אבדימי. גם כיום פוקדים רבים את ציון קברו, שהפך למוקד עלייה לרגל מכל רחבי הארץ.‏[8]

מאמרותיו[edit]

 • מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים (בבא בתרא יב, א)
 • קודם שיאכל אדם וישתה - יש לו שתי לבבות; לאחר שאוכל ושותה - אין לו אלא לב אחד (בבא בתרא יב, ב)
 • כ"ב אלף ירדו עם הקב"ה לסיני, שנאמר: רכב אלהים רבותים אלפי שנאן, הנאים והמשובחים. (מדרש שמות כט ב)
 • למנצח על עלמות... אמר רב אבדימי דמן חיפה: מעולמים הם הדברים שראינו, אין אנו יודעין מה ראינו (ילקוט שמעוני תהלים, תשנ"א)
 • אפילו דרכים מבקשים תפקידן, הדא הוא דכתיב דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד (מדרש איכה א ל)

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

 1. תלמוד בבלי, מגילה, כט, ב
 2. ירושלמי, ברכות, פרק ב, הלכה ד
 3. ירושלמי, ברכות, פרק ב, הלכה ד
 4. ירושלמי, עירובין, פרק א, הלכה ט. ועוד
 5. קידושין, לג, ב
 6. ירושלמי, נדה, פרק ב, הלכה ז
 7. תלמוד ירושלמי, עירובין, פרק ב, הלכה א
 8. נשלמות הכנות לקליטת האלפים שיעלו להתפלל בער"ח בציונו של האמורא רבי אבדימי דמן חיפה, אתר Tog