שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

אופן נתינת צדקה לפני התפילה

undefined

הרב שמואל אריאל

כ"א סיון תשע"ו
שאלה
שלום כבוד הרב 1) נהוג לתת צדקה לפני התפילה משום "בצדק אחזה פניך". האם אכן קיימנו את המצווה כבר ברגע נתינת הכסף לקופסה? הרי הכסף עדיין לא הגיע לידי העני. 2) באופן דומה, האם ניתן לעשות אפליקציה לסמרטפון, שלוחצים על כפתור ובאותו רגע נרשם ברשימה שאנחנו חייבים עוד כך וכך שקל לצדקה, ופעם בחודש הסכום המצטבר יורד מהחשבון באופן אוטומטי, או שמא צריך לעשות את ההעברה דוקא ידנית? האם באותו אופן זה נחשב "בצדק אחזה פניך" כשלוחצים על הכפתור לפני התפילה? 3) ומה אם חיוב החשבון נעשה מיד בלחיצת הכפתור? המון תודה מראש
תשובה
שלום וברכה! התייחסות מפורשת לשאלתך מופיעה בכמה פוסקים. השולחן ערוך (יורה דעה רמ"ט, יד) כותב עניין זה של נתינת צדקה לפני התפילה, "טוב ליתן פרוטה לעני קודם כל תפלה", וכותב על כך הש"ך (ס"ק י'): "וכל שכן אם נותן לקופה של צדקה קודם תפלה, שעדיף טפי", דהיינו שאין בכך כל בעיה, ואף עדיף לשים כסף בקופה מאשר לתת לעני במישרין. וכך מביא גם ערוך השולחן בעקבותיו. מדוע ישנה עדיפות לשים כסף בקופה מאשר לתת במישרין? הדבר נובע מדברי השולחן ערוך באותו הסימן, שם ישנה הדרגה של סדרי העדיפויות של נתינת הצדקה, ונאמר שם שנתינת כסף בקופה של צדקה היא מעלה גבוהה יותר מאשר נתינה ישירה לעני, משום שבאופן זה האדם נותן בסתר והעני אינו מתבייש. לגבי שאלתך, שבאופן זה הכסף עדיין לא הגיע לידי העני ואם כן עדיין לא התקיימה מצוות צדקה: כאשר האדם מתחייב בסכום כלשהו לצדקה, הרי הוא מחוייב בכך ואינו יכול לחזור בו. ואם הוא שם את הכסף בקופה, ייתכן שהכסף כבר נחשב כשייך לעניים ממש, למרות שהוא לא הגיע לידם. (עיין שולחן ערוך יו"ד רנ"ח, יג; שם רנ"ט, א; שו"ת משנה הלכות ז', קנז.) ואם כן, האדם מצידו קיים מצוה, בכך שחייב את עצמו או אף הוציא את הסכום הזה מרשותו והעבירו לרשות הצדקה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il