ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שם אלהים בא' ול' מחוברות | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ו אב תשע"ו

שם אלהים בא' ול' מחוברות


הרב שמואל אריאל

שאלה:
האם שם "אלהים" שכתוב בא’ ול’ מחוברות, נחשב לשם קודש?

תשובה:
שלום וברכה!

נראה שאין זה שם קודש ומותר למוחקו.

הרחבה:
כמה פוסקים כתבו לגבי כתיבה באופן זה, שאין זה שם קודש ומותר למוחקו (עיין למשל שו"ת נשמת חיים קי"ט; שו"ת אבני נזר יו"ד שס"ה; שו"ת שתי הלחם סימן כ"ט; שו"ת יהודה יעלה ח"א, יו"ד סימן ש"ד; יג"ל יעקב יו"ד סי' רע"ו; עלה יונה עמ' תה).
לעומת זאת יש שהחמירו בדבר, כיוון שאופן הכתיבה הזה כבר הפך לצורה מוכרת ומקובלת, ואם כך זהו כתב כמו כל כתב אחר (עיין שדי חמד מערכת המ"ם אות י"ג, ד"ה "ומה שכתבתי בתחלת כללין"; שו"ת שערי קודש, סימנים קל"ה-קל"ו). אולם נראה שהיה מקום לומר כך בעבר, כאשר היה מקובל להשתמש בצירוף האותיות הזה גם בסתם מילים שיש בהן א' ול' רצופות (עיין למשל לבוש אה"ע קכ"ו, לז; שו"ת מענה אליהו סימן קל"ב), בעוד שבימינו אין משתמשים כלל בצירוף זה באופן רגיל, אלא דוקא בשם קודש, במטרה להפקיע את קדושת השם. ואם כך, נראה שאין זה נחשב בעצם כתב, אלא כל עניינו הוא לשנות מצורת הכתיבה הרגילה.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il