ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

קשר | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ט מרחשון תשע"ז

קשר


כולל הלכה בית אל

שאלה:
שלום וברכה.
יש לי בבקשה שתי שאלות בעניין קושר בשבת.
1- בשמירת שבת כתו שאישה לא תקשור את המטפחת שלה בקשר על גבי קשר. מחשש שמא זה קשר חזק כקשר של אומן שאסור מדרבנן. שאלתי היא הרי השו"ע פסק שלצורך מצווה התירו גם קשר שממש נאסר על ידי חז"ל ולא רק חשש שמא אולי זה קשר של אומן?
2- מה הדין לגבי סינרים מנילון חד פעמים שעושים להם קשר מאחורי הגב. האם מותר לקשרו אותם מכיוון שזה חד פעמים? או שיש להם דין אחר
תודה רבה

תשובה:
שלום וברכה !

בעניין קשר של מצווה:
כתב השו"ע (סימן שי"ז):
"לצורך מצווה כגון שקושר למדוד אחד משיעורי תורה מותר לקשור קשר שאינו של קיימא".
מבואר שלצורך מצווה מותר לקשור קשר שאינו של קיימא. ובמשנ"ב (ס"ק י"א) כתב: "כדי שיוכל למדוד שיור מקווה". ועוד כתב המשנ"ב (ס"ק י"ב) "ומיירי כשאי אפשר בעניין אחר דאי לאו הכי יעשהו עניבה לבד". מבואר שכל ההיתר הוא רק שאין אפשרות אחרת.

בעניין קשירת מטפחת של אישה בשבת:
כתב בשמירת שבת כהלכתה:
"שמעתי מהגרש"ז אויערבך זצ"ל שמה שנהגו הנשים לקשור שני קשרים זה על גבי זה במטפחת הראש יש לומר שאין זה בכלל קשר אמיץ והדק היטב וגם עומד להתיר בו ביום".
מבואר שמנהג הנשים הוא כן לקשור את המטפחת בשבת בשני קשרים זה על גבי זה. והביא לכך הגרש"ז אויערבך שתי סיבות : א. הרמ"א (סימן שי"ז) אוסר לקשור שני קשרים זה על גבי זה וטעמו משום שאין אנו בקיאים במה נחשב מעשה אומן ושמא קשירה זו נחשבת כמעשה אומן. אך זהו דווקא כשקושרים שני קשרים חזק ואמיץ אולם במטפחת אין קושרים אותם חזק אמיץ (משנ"ב ס"ק י"ד).
ב. הרמ"א (שם) מביא שתי שיטות ביחס למשך הזמן הנדרש להחשיב קשירה לקשירה של קיימא:
דעה ראשונה – קשר שיתירו אותו לאחר שבעה ימים.
דעה שניה – קשר שיתירו אותו לאחר יום אחד.
ובמטפחת של אישה העומדת להתירה באותו יום יהיה מותר לקשור.
עולה מהנ"ל, שיהיה מותר לקשור מטפחת עם שני קשרים זה על גבי זה בתנאי שרגילה להתירה באותו היום וכן שהקשרים לא יהיו חזקים.

הרחבה:
בשערי תשובה (ס"ק א') הביא בשם הברכי יוסף: "שבגלילותינו פשט המנהג לקשור שני קשרים בחגורתו אשר במותניו שאינו של קיימא והוא של הדיוט וכו' ".
מבואר שיש פוסקים אחרים שבכלל לא חששו לדברי הרמ"א.

בעניין סינר מניילון חד פעמי:
נראה שלגבי איסור קשר בשבת אין הבדל אם הדבר עשוי מבד או ניילון או פלסטיק בכל מצב שנעשה קשר של קיימא הדבר אסור, ועוד יש לומר שבמקרה זה של סינר מניילון זה יותר חמור שהרי לאחר השימוש בו הוא נזרק לאשפה מבלי להתיר את קשרו ויוצא שהקשר עומד לעולם.

הרב עידן יוסף

השאלה "עזרה בהבנה" נשאלה בהמשך לשאלה זו.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il