ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

טלית גדול לפני חתונה על פי מנהג אשכנז המערבי | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ב מרחשון תשע"ז

טלית גדול לפני חתונה על פי מנהג אשכנז המערבי


הרב חיים שרייבר

שאלה:
שלום אצלנו במשפחה נוהגים ללבוש טלית גדול שמתחתנים (אנו מתפללים נוסח אשכנז) וקראתי שהמנהג הזה התפשט רק בגלל עוני ורדיופות (אנו באים מפולין ) ואחרי פולין אמריקה , ואכן היהודים האשכנזים הכריחו ללבוש טלית גדול בעת החתונה כי היה יקר מאוד היום בימינו אין המקרה כן אנו ברוך ה’ גרים בארץ הקודש ובתקופה של אתחלתא דגאולה , האם הגיעה שעת הכושר שנחזוק למנהג מערב אירופה שהיא כידוע לכל המהנג המקורי לכל בני האשכנזים ?אם כבר מתפללים נוסח אשנכז צריכים גם להתעטף בטלית לפני החתונה שהיא הייתה המנהג המקורי לכל האשכנזים מה עלי או על כל אשכנזי שרוצה לחזור ללבוש טלית גדול לפני חתונה ינהג האם ילך על פי מנהג אבות(שהוא לא באמת המנהג האבות המקורי כפי שציינתי ) או לחזור להניח טלית גדול כמו הנהגו בארצות אשכנז לפני המון דורות ?

תשובה:
שלום
סוגיית עיטוף בטלית לבני אשכנז היא סוגיא קדומה. המשנה ברורה (סימן י"ז ס"ק י') מביא בשם המהרי"ל (שהיה ראש וראשון לכל מנהגי אשכנז): "שנוהגין שגם נערים גדולים אין מתעטפים בציצית עד שנושאין להם נשים וסמכו להן אקרא דכתיב גדילים תעשה לך וסמיך ליה כי יקח איש אשה". וכוונת המהרי"ל היא על עיטוף בטלית גדול ולא על לבישת ציצית (מור וקציעה). בשו"ת דברי יציב (חלק א' סי' מ"ד) מביא עוד טעמים לדבר.
מנגד, בשו"ת לבושי מרדכי (לרבי מרדכי יהודה ליב וינקלר תלמיד רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל 'כתב סופר'. אורח חיים מהדורה תנינא סימן ב') העיר על מנהג זה "תמוה בעיני לבטל מצות ציצית מפני סמך על הרמז" ואכן מציין "ושמעתי מפי תלמידי הגאון בעל אמרי אש זצ"ל כי בבית מדרשו גם הבחורים היו מתעטפים על ראשיהם" והסביר את הסיבה מדוע כיום יש להנהיג לבישת טלית אף לבחור "וכבר אמרתי כי רק בדורות הראשונים שהיו משיאין בניהם סמוך לפרקם כמו בתליסר וארביסר (בני שלושה עשרה או ארבעה עשרה), היו נוהגים מנהג זה...והיו נושאים גם לפני י"ג, אבל בזמן הזה אשר בעוונותינו הרבים אין נושאים גם לאחר כ' וכבר נתמלא זקנם ובלא ציצית" אין ראוי להמתין.
מדברי רבותינו הפוסקים אנו לא מוציאים את העניות כטעם לדחיית המצוה. (טעם שמצד עצמו נראה רחוק וכי לא קנו תפילין, ציצית או אתרוג בגלל דוחק כלכלי).
על כן, ראוי שכל אחד ימשיך במנהג אבותיו שיש לזה חשיבות גדולה כהמשך למסורת ישראל, ואף אם רוצים להוסיף מנהג ומצוה, יש לחוש מפני פקפוק במסורת שתביא לגרעון של מנהגים שונים.
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il