שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ארועים מעורבים

סעודת חברים מעורבת

undefined

הרב עזריה אריאל

י טבת תשע"ז
שאלה
האם מותר לקיים סעודה או ארוחה שבטית שהיא מעורבת בנים ובנות? ומהם האיסורים בדבר? תודה...
תשובה
שלום וברכה! חז"ל קבעו כמה סייגים בהתנהגות בין גברים לנשים, וביניהם איסור "קלות ראש", כמו החלפת בדיחות וכדומה, וכן התבוננות על אשה כדי ליהנות מהמראה שלה, או להריח בשמים שעליה (שולחן ערוך אבן העזר סימן כא סעיף א). קשה מאוד לשמור על סייגים אלו בסעודה משותפת, שכל תכליתה דווקא לגבש את הקבוצה ולקרב לבבות. כלומר, האיסור תלוי באווירה ובהקשר: מותר לשבת מעורב באוטובוס עם אנשים ונשים שאינך מכיר ואין לך שיג ושיח עמהם, או אפילו ישיבה מתוכננת עם מכרים לצורך דיון רציני (שו"ת פסקי עוזיאל, בשאלות הזמן, סי' מד). לעומת זאת פעולת גיבוש חברתי בין אנשים לנשים אסורה, ויש מקורות שאוסרים במפורש סעודה מעורבת ('אוצר הגאונים', סוכה, עמ' 69-70). לגבי המצבים הבעייתים יש להדגיש, שגם אם בסופו של דבר לא חוצים את הגבולות שקבעו חכמינו, יש מצוות עשה עצמית, "קדושים תהיו", להתרחק ממצבים כאלו שבסבירות גבוהה יביאו לידי מכשול (ראו בפירוש האלשיך סוף פרשת קדושים, בשם רבי שאול מאמסטרדם). דינים אלו נאמרו בעיקרם מגיל בר ובת מצווה ומעלה (עיין משנה ברורה סי' עה סקי"ז), אבל נכון להתרגל לכך גם מגיל צעיר יותר (ראו שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סי' קלז ושו"ת יביע אומר ח"ד אה"ע סי' ד שהביאו ראיות לדבר). למעשה, אם יש צורך מיוחד בקיום הסעודה או בהשתתפותך בה אני מציע שתתייעץ עם תלמיד חכם שמכיר את אופי המקום, שידריך אותך כיצד לנהוג.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il