ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
הצטרפו עכשיו לקמפיין ההתרמה לאחינו שבגולה!
שאל את הרב הלכה ספר תורה

לשבת על ספסל שיש עליו ספר קודש

שאלה
מה המקור לאיסור לשבת על ספסל שמונח עליו ספר קודש?
תשובה
בגמרא במסכת מנחות (לב.ב) מובא שרב הונא שרצה לשבת על ספסל וראה שמונח עליו ספר תורה, הגביהו מהספסל ואחר כך ישב. ואילו דעת רבי יוחנן שמותר לשבת על ספסל. ולכאורה הלכה כרבי יוחנן מול רב הונא. אבל הרמב"ם פסק לאסור כרב הונא והסבירו זאת: מפני שהלכה כבתראי, ובנוסף לכך במסכת סופרים ובירושלמי פסקו לאסור. וכתב הב"י ראוי להחמיר בכבוד ספר תורה. והוסיף הרמ"א והוא הדין בשאר ספרים. בספר תורה יש להחמיר בעשרה טפחים או לפחות שלוש והש"ך כתב - שמספיק טפח מהדין (מקורות גמ' מנחות, תוס שם, רמב"ם תפילין י,ו.ב"י רפב,י נושאי כלים שם)
עוד בנושא ספר תורה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il