שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • המקדש

קידוש על ידי שני אנשים

undefined

הרב עזריה אריאל

ז אדר תשע"ז
שאלה
האם בדיעבד יוצאים ידי חובת קידוש בליל שבת אם ברכות הקידוש נאמרו על ידי אנשים שונים? (כלומר לא ביחד, אלא שכל אחד אמר ברכה אחת)
תשובה
לשואל, שלום וברכה! בדיעבד בוודאי יוצאים בזה ידי חובה, כאשר כל אחד אמר ברכה שלמה והתכוון להוציא את השומעים ידי חובה, ורצוי ששניהם ישתו מהיין. כך נאמר לגבי ברכת המזון, שאם יש כמה אנשים שכל אחד יודע רק ברכה אחת יברכו בזה אחר זה, אך לא יחלקו ברכה אחת לשני אנשים (שו"ע סי' קצד ס"ג). וקל וחומר לקידוש, שהרי ברכת בורא פרי הגפן איננה חלק חיוני מעצם הקידוש, אלא נאמרת רק בתור ברכת הנהנין של המקדש ששותה את היין, ומי שלא שמע אותה ולא שותה מהיין יצא ידי חובתו גם בלעדיה (סי' רעא ס"ד ושמירת שבת כהלכתה פמ"ז ס"מ והערה קפז). אף על פי כן, לכתחילה אין לחלק את הקידוש לחלקים (ראה כיוצא בזה במשנה ברורה סי' קצד סק"י לגבי ברכת המזון). אגב, יש דיון על המנהג בחתונות לחלק את ברכות הנישואין בין אנשים שונים, האם הוא ראוי, ובעבר היה מקובל שרק אחד מברך את כולן. מכל מקום, שם יש טעם מיוחד להתיר את החלוקה לכתחילה, מפני שסדר הברכות אינו חיוני (שו"ע המקוצר ח"ז עמ' רעב-רעט והערה תקכד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il