שאל את הרב

  • הלכה
  • חלומות

איך עושים הטבת חלום?

undefined

הרב מרדכי גרוס

י"ט שבט תשע"ח
שאלה
שלום מהי הטבת חלום מתי ואיך עושים אותו?
תשובה
הגמ' במסכת ברכות נה מדריכה שמי שרואה חלום יפתור אותו לטוב, הנוסח של הטבת חלום נמצא בסידורים ספרדיים. את הנוסח אומרים בפני ג' אנשים, כמה שיותר קרוב לחלום. עדיף בקר או באותו יום, וכשצריך אפשר אף ביום אחר. כאשר חולמים חלום שנובע ממחשבה מסויימת של האדם, אין להשגיח בו. כמעט כל החלומות בימינו נובעים מדברים ששמענו בחדשות או בשורות כאלו ואחרות ששמענו בסיפורים. עוד עיקרון שמי שלא משגיח בחלומות – הם לא משפיעים עליו. מטעם זה גדולי ישראל הדריכו לא להשגיח בחלומות, ולהזדקק להטבת חלום רק בצרוף לשני תנאים עיקריים: כאשר האדם לא חשב כלל על העניין שחלם, ובתנאי שהוא מרגיש מדוכדך ועצוב בעקבות החלום. אסיים בדברים קשורים של הרב קוק על הביטוי שאומרים בסוף תפילת עמידה 'ולמקללי נפשי תידום' הביטוי שהנפש תידום טעונה בירור, לכאורה היה צריך להיות כתוב לשוני תידום, שלא ח"ו נחזיר למקלל קללה, למה אומרים 'נפשי'? מסביר הרב קוק שהקללות וכל מיני נפילות רעות באות לאדם בגלל שהוא מתפעל מהם. כלומר כשאדם מרגיש רע ועצוב בעקבות קללה או סיפור שאירע לו זה מביא עליו עוד קשיים. כשמישהו חש מפוחד ודכאון כתוצאה מקללה, חלום או סיפור שחווה זה עלול להשפיע ליו עוד לשלילה. לכן אנו מתפללים כל יום 'ולמקללי נפשי תידום' שהנפש – האישיות שלנו תישאר שלימה, שמחה באמונה שהש"י שומר עלינו. ולא תתפעל ותתרגש לרעה ממה שאנו חווים לסיכום: הטבעת חלום נועדה לחלום מאוד מיוחד שבא מעצמו, ורק כאשר האדם נופל לעצבות בעקבות החלום. אנו מדריכים לחיות בתמימות עם ה"י, לא להתפעל מחלומות. אלא להתאמץ בתפילות אליו ית'. ללמוד תורה ולהידבק במצוות בשמחה ובמאור פנים. ורק במקרים נדירים לעשות הטבת חלום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il