שאל את הרב

  • הלכה
  • שליח הציבור

שליח צבור

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

י"ד סיון תשע"ח
שאלה
לכבוד הרב שליט"א, קיי"ל דכהן שעבד עבו"ז אסור לשמש במקדש אפי’ עשה תשובה. האם מי שעבד עבודה זרה בזה"ז ושב בתשובה נפסל להיות שליח ציבור, שהרי עבודת התפילה דומה לעבודת הקרבנות, ובית הכנסת דומיא דבית המקדש (דביהכנ"ס "מקדש מעט")? ובשו"ת ערוגת הבושם ח"א סימן ט"ו כתב ע"פ המהר"ם שיק דמי שהיה ש"ץ לכת הכופרים וחזר בתשובה אסור להיות ש"ץ לקהלה של שומרי תו"מ. האם אכן כן הוא?
תשובה
לדעת התוס' במנחות קטז הוא לא נפסל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il