שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

למה מניחים תפילין?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט"ו אדר א' תשס"ה
שאלה
למה אנחנו צריכים תפילין?
תשובה
בתפילין אנו כותבים ארבע פרשיות מן התורה: "שמע ישראל", "והיה אם שמוע", "קדש", "והיה כי יביאך". פרשית "שמע" מדברת על האמונה בבורא אחד, שהוא אלוקינו והוא המשגיח. פרשית "והיה אם שמוע" מדברת על המצות ועל שכר ועונש. ופרשיות "קדש" "והיה כי יביאך" מדברות על זכרון יציאת מצרים. הרמב"ן כותב שאנחנו חייבים לזכור תמיד את יציאת מצרים, מפני שהקב"ה לא יבוא בכל דור ויעשה לנו ניסים ומופתים כמו אז, שהקב"ה לא משנה את סדרי הטבע בשביל שכל כופר יאמין בו. לכן אנחנו מניחים תפילין שבהם מקופלים יסודות אמונתנו. לדברים בהרחבה אפשר לעיין ברמב"ן על התורה בסוף פרשת "בא" (ספר שמות פר' יג פס' טז), ובספר החינוך במצוה תכב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il