ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה מוצרים שונים

בישולי עכו"ם בקרונפלקס

הרב דוד חי הכהןכ"ז סיון תשע"ח
198
שאלה
שאלה לרה"ג דוד חי הכהן שליט"א נזכרתי בשיעור של הראשל"צ הגר"מ אליהו זצוק"ל שמשמע משם אחרת (הועתק מ"קול צופייך" גליון 320)- "פעם הייתי עם הרב שליט"א בלונדון, והגישו קורנפלקס לארוחת בוקר. ישב שם רב חשוב אחד מירושלים, והוא הראה לרב שבאנגליה אוהבים מאוד את המלוכה וזה מתבטא בכך שהסמל של המלוכה נמצא על מוצרי מאכל חשובים. והנה הוא מראה לרב שהסמל של המלוכה מודפס על חבילת הקורנפלקס להראות ולגלות את חשיבותו של מאכל זה. אמר לו הרב, אם כך הקורנפלקס הזה אסור באכילה כיון שיש בזה איסור של בישולי עכו"מ. אמר לו אותו רב אבל הרי לא מגישים קורנפלקס בארוחות של שרים חשובים וכדומה, אמר לו הרב, הכיצד אתה אומר כן והרי הנה עכשיו אני ואתה יושבים כאן והגישו לנו מאותו המוצר, וממילא זה נאסר מדין מאכלי עכו"מ. ובר מן דין, הרי ידוע שמאן מלכי רבנן, וזה נקרא עולה על שולחן מלכים." עכ"ל https://www.yeshiva.org.il/midrash/3723 ואם כל זאת נכון דווקא באותם ארצות ובארץ ישראל אינו עולה על שולחן מלכים ושרים, קיימה לן שאם בארץ הייצור עולה על שולחן מלכים ושרים גם נאסר בבן איש חי ש"ש פרשת חוקת ס’ יב וז"ל: " אפונים שקורין בערבי חומ"ץ שקלו אותם הגוים כתב רבינו מהרח"ו ז"ל בשער טעמי המצות פרשת עקב בשם רבינו האר"י ז"ל דאסורים מדינא לפי דאלו הקליות שלהם עולין על שלחן מלכים ושרים של אותם המקומות שעושין אותם הקליות ע"ש. ומדבריו משמע דאוסר אותם גם במקום שאין עולין על שלחן מלכים או שרים מפני שבמקום שעושין אותם עולין", עכ"ל. ורציתי לשאול אם לאור הדברים להלן יהיה אסור לפוסקים כבא"ח וכגר"מ אליהו? תודה לרב וסליחה על זמנו
תשובה
בס"ד נלע"ד שאין ללמוד הלכה מסיפורים. יתכן והרב זצ"ל ראה כמה אותו יהודי מתפעל מהמלכות של הגויים, רצה לצנן את התלהבותו בזה שאדרבא המאכל פחות חשוב לנו כי יש בו צד איסור. וגם מהבן איש חי אין להביא ראיה כי שם מדובר שיש ארצות שלמות שמחשיבות את מאכל החומוס ולכן יש בו חשיבות גם במקום אחר. ועי' במס' שבת קמד: שאין להביא ראיה מערביא. וכן עיין בתוס' שם צב: . ובדרך כלל נותנים קורנפלקס לאלו שלא רוצים לאכול לחם כגון ילדי ם. ואולי יש מקומות שהתרגלו במאכל עצלנים ואין להביא מהם ראיה.
עוד בנושא מוצרים שונים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il