שאל את הרב

  • הלכה
  • עבודה זרה, פסלים ותמונות

מדוע לא לאבד עבודה זרה?

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ה תמוז תשע"ח
שאלה
לכבוד הרב שליט’’א ה’ יאריך ימיו מתוך אושר ובריאות. א- הרי יש מצווה להשמיד בתי ע’’ז בארץ למה לא לעשות זאת מדרכי שלום? באותה מידה אפשר להגיד שלא נכרית את זרעו של עמלק מדרכי שלום.. ב- הרמב’’ם כותב ש:’’ ...אין כל הדברים האלו אמורים, אלא בזמן שגלו ישראל לבין האומות, או בזמן שיד הגויים תקיפה. אבל בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, אסור לנו להניח גוי עובד עבודה זרה בינינו; אפילו יושב ישיבת עראי, או עובר ממקום למקום לסחורה, לא יעבור בארצנו, עד שיקבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נוח--שנאמר "לא יישבו בארצך" (שמות כג,לג), אפילו לפי שעה. ואם קיבל עליו שבע מצוות, הרי זה גר תושב. ואין מקבלין גר תושב, אלא בזמן שהיובל נוהג; אבל שלא בזמן היובל, אין מקבלין אלא גר צדק בלבד. ’’ שכן היום יש ביכולתנו לגרש את הגויים וזה שלא עושים זאת זה רק מפחדנות של ’’אז יאמרו הגויים’’ ולא כי אין לנו את האפשרות. וגם אם הממסד לא עושה זאת באפשרותנו האזרחים(במידה מסוימת על כל פנים) לאבד חלק מהע’’ז שלהם. ג- מדוע יש דין דרכי שלום בעוע’’ז שנמצאים בא’’י כאשר אסור להם להיות וצריך לגרשם? איזה הגיון יש בזה?
תשובה
א. ישנם מליוני יהודים בגלות שפגיעה בדת הנוצרית או המוסלמית יכולה לסכן את חייהם, ובמקום פיקוח נפש אין היתר למעשים כאלו. מלחמה בעמלק של עם בעם יותר מתקבלת בדעת העולם. אף על פי שהקמת מדינת ישראל גרמה פרעות ביהודים בארצות ערב. ב. ברור שביכולת מדינת ישראל לא להרשות לעובדי עבודה זרה לגור בארץ, אבל פה יש לנו קשיים לא רק עם הגויים אלא עם כמעט חצי עם ישראל שחיים בארץ וזה יכול לעורר חלילה אפילו מלחמת אחים ואין לזה שום היתר אפילו בשביל מצוה מהתורה. ג. זאת שאלה של דרכי שלו' לא רק עם הגויים אלא עם אחים יהודים. הרב של צפת הודיע שיש איסור למכור בית לגוי וכל התקשורת ובתי המשפט התנפלו עליו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il