שאל את הרב

  • הלכה
  • עבודה זרה, פסלים ותמונות

קריסטלים ביהדות

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ז אייר תשפ"א
שאלה
קריסטלים ביהדות מותרים? מותר לטהר/להטעין אותם באנרגיית הירח או לטהר בעזרת קטורת או שזו עבודה זרה?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! עמדת היהדות היא שהאדם זוכה לברכה הצלחה ורפואה כאשר הוא פועל על פי ההיגיון והמדע המקובל, ובמקביל עוסק בתורה ומצוות ומעשים טובים ומתפלל להצלחתו. השימוש באבני קריסטל לרפואה, הניסיון "להטעין אותם באנרגיית ירח" או "לטהר אותם" באופן כלשהו, אסורים, בגלל שמדובר באמונות תפלות שיש להן קשר לעבודה זרה. בהלכה הדבר נקרא "דרכי האמורי", כלומר, התנהגות שאיננה עבודה זרה ממש, אבל יש בה חיקוי להתנהגויות של עמים עובדי עבודה זרה, ומבחינה רעיונית או מעשית היא עלולה להוביל לעבודה זרה (על מקורה של האמונה התפלה בקריסטלים ראה בספר 'נר באישון לילה', עמ' 29 - 30, ועמ' 80). רק בהיבט אחד אין ספק שזוהי סגולה יעילה: לפרנס את משווקי האבנים הללו, שצוחקים כל הדרך אל הבנק על חשבון הקונים התמימים... אמנם חכמינו ז"ל התירו את השימוש ב"אבן תקומה", אבן שיוחסה לה סגולה למנוע הפלות (שבת סו ע"ב). הסיבה לכך היא שבאותה תקופה היא נחשבה במדע המקובל כרפואה מקובלת ומנוסה, ולכן גם הועילה מבחינה פסיכולוגית (מאירי שם). על רקע זה נחלקו הפוסקים (שו"ע או"ח סי' שא סכ"ז, וראה סיכום מפורט בשו"ת 'ויען שאול', ואקנין, ח"ד או"ח סי' טו) האם מותר להשתמש לצורך רפואי בסגולות כגון אלו, כאשר אין הסבר מדעי או הוכחה ניסיונית להצלחתן, ומאידך גם אין הוכחה נגדית שהסגולה אינה משפיעה (ובדרך כלל קשה להוכיח ב- 100% שמשהו לא משפיע...). בימינו מסתבר יותר לאסור את הדבר (ולא כמסקנת 'ויען שאול' שם), מפני שהנורמה בעולם היא לבחון תרופות באופן מקיף ויסודי (עם מעקב ברור אחרי התוצאות וקבוצת ביקורת וכדומה). בכל אופן, כאשר הדבר אינו נעשה לצורך רפואי אין ספק שהוא אסור. חמור במיוחד, ולכל הדעות, הוא ה"קטורת" שהזכרת. עצם השימוש במילה זו רומז שמדובר בדימוי לקרבן, וזה קרוב מאוד לעבודה זרה. קראתי גם שיש שאומרים איזו תפילה או בקשה שהקטורת תצליח "לטהר" את האבנים, ואם כך הדבר חמור ביותר, מפני שאמירת הבקשה תוך כדי הפעולה מוכיחה שיש כאן קרבן, בין אם לעבודה זרה ממש ובין אם, להבדיל, קטורת לה' אך לא בבית המקדש. כתבתי "להבדיל", אך לא "להבדיל אלף אלפי הבדלות", מפני שהתורה אומרת במפורש (בפרשת השבוע שקראנו זה עתה, ויקרא פרק יז פסוקים ג-ז) שפעולות של הבאת קרבן לה' שלא במקום ובתנאים שבהם התורה אפשרה זאת הם הפתח לעבודה זרה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il