שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס לרשעים

"ערב רב" ורשעים בישראל בדורנו

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ד אב תשע"ח
שאלה
לכת"ר, השלום והברכה. א}האם בדורנו קיימים אנשים שהם בבחינת "ערב רב"? ב} אם כן, איך מזהים אותם ומה צריך להיות יחסנו ההלכתי/אמוני והנפשי כלפיהם? ג} האם מי שנכנס לגדר של "ערב רב" הוא חסר תקנה, או שמא יש סיכוי שישוב בתשובה? ד] "כל מי שמזכיר הרשע ואינו מקללו עובר בעשה שנאמר ושם רשעים ירקב". האם כאשר מזכירים שם רשע מישראל {בהנחה ואנחנו יכולים לזהות מי רשע ומי לא, וזו שאלה בפני עצמה} חובה לומר אחרי הזכרת שמו שר"י? חזק וברוך.
תשובה
א. לפי מה שנראה יש ערב רב בכל הדורות ולכן גם בדורנו. הרב צבי יהודה זצ"ל אמר על פי הגר"א כי הם בעלי המידות הרעות ובמיוחד בעלי המחלוקת ולשון הרע. ב. אפשר להחזיר בתשובה אך זה קשה בהרבה מחזרה בתשובה מעבירות. כפי שמובא בשם הגר"א כי קשה לתקן מידה יותר מללמוד את כל הש"ס. ג. ישנו מהרש"א בסוף פרק שלישי ביומא שכותב כי על צדיק נאמר זכר צדיק לברכה מכאן שיש לברכו ועל רשע ירקב שהוא ירקב מאליו בלי צורך לקלל. לכן צריך להזהר מלקלל כי זה איסור תורה וספק איסור תורה לחומרא, כי שמא אותו רשע הוא אנוס או שב בתשובה. וכתב האגרא דפרקא דאם מקללו הוא גורם שירשיע יותר ולכן טוב לבקש מד' שיפתח את ליבו באהבתו וביראתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il